spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


קיסריה
שימור בית הכנסת בקיסריה ופיתוחו
שם המזמיןרשות הטבע והגנים והחברה לפיתוח קיסריה
מבצעים אדר' אלדד גרינפלד
אדר' משמר רועי לירן
משמר יאן שרמן
משמרת יאנה ויטקלוב
  
רשות הטבע והגנים בשיתוף החברה לפיתוח קיסריה קידמו תכנית מפורטת לגן לאומי נמל קיסריה. התכנית מגדירה, בין היתר, הסדרת שביל מטיילים חדש, הקושר בין אמת המים בצפון לנמל קיסריה בדרום. אתרי עתיקות, ובהם בית הכנסת העתיק, המוצגים לאורך השביל מעשירים את חווית המבקר. בית הכנסת העתיק הוגדר בפרוגרמה לגן הלאומי אזור פעילות אינטנסיבית, ונועד, בין היתר, לשרת אירועים רבי משתתפים, ובהם טקסי בר מצווה, חופות ותפילת תשליך, וגם נקודת ציון והדרכה לקבוצות מטיילים גדולות, כל אלו לצד פעילות אקסטנסיבית שמתבטאת במעבר יום-יומי של ההולכים בשביל המחבר בין השער הצפוני בחומת העיר הצלבנית לשרידי אמת המים מצפון לה. שלבי התכנון הראשונים של ההתערבות באתר החלו ב-2013 ,הביצוע הסתיים ב-2018.
 
 
ארכיאולוגיה ושימור: רשות העתיקות
מדידה ותיעוד ארכיאולוגי: רועי לירן, רבקה משייב, רשות העתיקות
תכנון שימור ופיתוח: אלדד גרינפלד
ליווי ארכיאולוגי: פטר גנדלמן
ביצוע שימור: צוותים בראשות משמר יאן שרמן ומשמרת יאנה ויטלקוב
שימור פסיפסים ושחזורם: צוות בראשות משמר גבריאל (גבי) סולומון
 
תכנון נוף: מילר בלום, תכנון סביבתי בע"מ
בטיחות: עופר דובניקוב
הנדסה: שפר רונן מהנדסים בע"מ
 
 
שימור מורשת התרבות, מס' 02. ירושלים : רשות העתיקות, תשע"ט-2019.
> לקובץ המאמר (קטלוג ספריית רשות העתיקות)פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 פרויקט שימור קיסריה -
 גן לאומי קיסריה - תחזוקת שימור
 אמת המים הרומית בקיסריה -
 פעילות מינהל שימור בקיסריה, 2016 -


site built by tetitu
 קרדיט