spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


ירושלים
חורבת עדסה
שימור שרידים של בית בד ושילובו בפארק שכונתי
שם המזמיןמשרד הבינוי והשיכון
מבצעים אדר' יהונתן צחור
יוני תירוש הכהן
משמר יוסי וקנין
 
בחורבת עדסה שבשכונת פסגת זאב נחשפו שרידי יישוב חקלאי ובו בתי בד, גת, מקוואות, מבנים וקברים. האתר נחשף בחפירות הצלה, שהיו תנאי למתן היתר בנייה בתכנית מתאר מקומית, שייעדה את מרבית שטח הגבעה, שעליה שוכנת החורבה שנחשפה, למגורים סביב פארק שכונתי. הפארק תוכנן כשבלבו בית בד גדול שנתגלה בחפירות, והוא עמד במוקד פעולות השימור שביצע מינהל שימור בשנים 2018-2017.
 
 
משך הפרוייקט 2016 - 2018
ניהול הפרויקט חברת ד. אקרשטיין - ניהול וייזום פרויקטים
תיעוד: יהונתן צחור, אבי משיח
תכנון שימור ועיצוב השילוט: יהונתן צחור, מאיה עובדיה
תכנון נוף: רחל וינר - אדריכלות נוף
מחקר חומרי מליטה עליזה ואן זיידן
ביצוע שימור: רשות העתיקות, מינהל שימור; צוות בראשות משמר יהונתן תירוש הכהן
המחשה קורת בית בד: יוסי וקנין
ליווי ארכיאולוגי: יחיאל זלינגר, רשות העתיקות
חינוך והנחלה: בנימין סטורצ'ן (ניהול חפירות הנחלה בשנים 2016-2015), רשות העתיקות
הנדסת גשר פלדה: מהנדס עופר כהן
 
 
 
שימור מורשת התרבות, מס' 02. ירושלים : רשות העתיקות, תשע"ט-2019.
> לקובץ המאמר (קטלוג ספריית רשות העתיקות)פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 דרך חברון - פעולת שימור באמת המים לירושלים העתיקה
 הכותל המערבי, מבנה המחכמה - שימור החזית הדרומית של מבנה המחכמה
 עיר דוד - שימור מלווה חפירה בצפון עיר דוד
 עיר דוד - שימור בריכת השילוח והסדרתה לביקור קהל
 מנהרות הכותל - עבודות השימור בקשת וילסון
 מנהרות הכותל - שימור "חדר החשמונאים"
 מנהרות הכותל - חפירה, שימור מלווה חפירה ושימור המקוואות
 עיר דוד, "חניון גבעתי" - שימור וייצוב לאחר חפירה
 העיר העתיקה - מנהרות הכותל - בית הכנסת ע"ש הרב גץ, שימור והתחדשות
 מנהרות הכותל - שימור וייצוב מעבר הסתרים
 כיכר צה"ל - פעולות שימור
 העיר העתיקה - שימור המקווה המערבי במנהרת הכותל
 העיר העתיקה, רחבת שער יפו - שימור קברי המהנדסים
 מנהרות הכותל, אמת המים החשמונאית - פעולת שימור להסרת סכנה
 מנהרות הכותל - הסרת סכנה באולם הדגם
 העיר העתיקה - שימור כנסיית סנטה מריה של האבירים (הכנסייה הגרמנית)
 הכותל המערבי - הסרת הסכנה
 ירושלים - תחזוקת אתרי עתיקות במערב העיר
 עיר דוד - תחזוקת שימור
 גן בוני ירושלים - פעולת שימור
 חקל דמא - פעולת שימור של מבנה קבורה מהתקופה הצלבנית
 חומות העופל - שימור החומות
 גן בוני ירושלים - שימור ופיתוח
 הר ציון - פעולות השימור במתחם קבר דוד
 העיר העתיקה - 'פיילוט' טיח בקארדו הצלבני
 בית הכנסת עדס - שימור ציורי הקיר, 2013
 הר ציון - שימור מתחם קבר דוד
 שימור מלווה חפירה בקשת וילסון -
 אמת המים העליונה לירושלים - תצוגה ארכיאולוגית בפארק שכונתי


site built by tetitu
 קרדיט