spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


סוסיתא
ברחובה הראשי של סוסיתא
מבצעים משמרת יאנה ויטקלוב
 
משנת 2000 נחשפת העיר העתיקה סוסיתא בחפירות ארכיאולוגיות מטעם המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה. משלחת החפירה, בליווי של משמר, מבצעת פעולות שימור מדי עונת חפירה. במהלך יולי 2018 הזמינה המשלחת את שירותיה של כותבת שורות אלו מרשות העתיקות, לבצע שימור מלווה החפירה באתר.
 
בשנים האחרונות מקדמת רשות הטבע והגנים פיתוח של האתר לגן לאומי הקולט קהל. לצורך התקנה של תשתיות מים וביוב באתר, נחפר בעונת החפירות 2018 קטע ברחוב הראשי - הדקומנוס מקסימוס. כדי להעביר את התשתיות מתחת לרחוב המרוצף אבני בזלת, הוצאו אבני ריצוף מקוריות, בוצעה חפירה ארכיאולוגית, הותקנו התשתיות, החפירה כוסתה והן הוחזרו למקומן. 
 
  
ניהול האתר ופיתוחו   רשות הטבע והגנים
ניהול חפירה ארכיאולוגית   מיכאל איזנברג, ארלטה קובלבסקה, המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן, אוניברסיטת חיפה
שימור מלווה חפירה   יאנה ויטקלוב, רשות העתיקות
תודות   למשלחת החפירה ולמתנדבים על הסיוע בביצוע עבודות השימור
 
 
שימור מורשת התרבות, מס' 02. ירושלים : רשות העתיקות, תשע"ט-2019.
> לקובץ המאמר (קטלוג ספריית רשות העתיקות)
 
 site built by tetitu
 קרדיט