spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


מגידו
בשערי העיר מגידו
אתגרי שימור באתר רב־שכבתי
שם המזמיןרשות הטבע והגנים
משך2020-2018
מבצעים משמר אילן מזרחי
עופר אייל
אדר' משמר רועי לירן
מתחם שערי העיר מגידו הקדומה נמצא בצד הצפוני של התל. כפי ששמו מרמז, זהו המכלול הארכיאולוגי הראשון שפוגשים המבקרים באתר כיום, בדומה לאלו שבאו בשערי העיר בתקופת הברונזה וניצבו אז בפני ביצוריה המרשימים, עת הייתה מגידו מדינה כנענית. בשנת 1966 הוכרז תל מגידו גן לאומי ובשנת 2005 אתר מורשת עולם "התלים המקראיים" — תל מגידו, תל חצור ותל באר־שבע. בהכרזה זו נוסחו, בין היתר, ערכיו התרבותיים של מתחם השערים במגידו וחשיבותו ברצף הביקור באתר. 
 
בשנים 2006—2007 נערך תכנון ראשוני למתחם בידי האדריכל דניאל אבוחצירה. התכנון המפורט וביצוע עבודות השימור והשיקום הופקדו בידי מינהל שימור ברשות העתיקות (2018—2020). התכנון הציב לא מעט אתגרים ודילמות שמקורן ברצון לשמר את ערכיו של אתר רב־שכבתי זה ולהציג אותם למבקרים באופן מיטבי.
 
שימור מורשת התרבות, מס' 03. ירושלים: רשות העתיקות, תשפ"א-2020.
> לקובץ המאמר (הורדה מקטלוג ספריית רשות העתיקות)
 
 פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 תל מגידו - פעולות שימור להסרת סכנה


site built by tetitu
 קרדיט