בינואר 2001 הזמינה החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בירושלים העתיקה מרשות העתיקות עבודת מחקר על בית הכנסת על שם רבי יהודה החסיד, בית הכנסת 'החורבה', הנמצא בלב הרובע היהודי.
 

במחקר גובשו עקרונות שחזור בית הכנסת, הנחיות לשימור שרידי המבנה שנותרו בשטח והמלצות לסדר העדיפויות הרצוי לביצוע עבודות באתר. מסקנות המחקר סיפקו לרשות העתיקות בסיס מקצועי תאורטי לגיבוש עמדתה בנוגע לנכונות הבנייה מחדש של בית הכנסת ההיסטורי החשוב. המחקר גם הוסיף כלים אמינים לתכנון מפורט של בית הכנסת שעשה אדריכל המבנה נחום מלצר. עבודות התכנון אמנם החלו, אך רשות העתיקות נתנה את הסכמתה ואת אישורה לשחזור 'החורבה' רק על סמך המחקר. לאחר האישור וסיום השלב הראשון של התכנון הכריזה ממשלת ישראל על בנייה מחדש של 'החורבה' ומימנה חלק מעלות הבנייה.
 
מאמר זה התפרסם בספר:
גפני ר', מורגנשטרן א' וקאסוטו ד' (עורכים) 2010. בית הכנסת 'החורבה': שימור שרידיו ושחזורו. ירושלים. עמ' 254- 263.

 
להורדת המאמר (PDF)