spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


שיתופי פעולה בינלאומיים


פרויקט ניקר - ההשפעה של רעידות אדמה על נכסי מורשת התרבות, 2009 - 2012

פרויקט דלתא - מערכת תרבותית אזורית, 2002 - 2005

פרויקט טמפר - תוכניות מימשק לאתרים הפרהיסטוריים עובידייה ושער הגולן, 2002 - 2005

קורס לניהול וארגון מידע הנוגע לשימור מורשת התרבות, 2005 (05ARIS)
פרויקט רהבימד - שיקום ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית, 2004 - 2007
יעל פורמן-נעמן


רהבימד הוא פרויקט מטעם האיחוד האירופי במסגרת 'יורומד הריטג'' - פרוגרמה תרבותית אירופית שנוסדה במטרה ליצור מרחב של שלום ושגשוג באגן הים התיכון.
 
בינואר 2005 חתמה רשות העתיקות על הסכם לשיתוף פעולה בפרויקט.
 
יעדי הפרויקט:
- לקדם את פעולות השיקום והתחזוקה של המורשת הבנויה כפקטורים של פיתוח בר-קיימא (חברתי, כלכלי וסביבתי) בכל מדינות אגן הים התיכון.
- לתרום לשיפור איכות החיים של אוכלוסייה נרחבת באזור הים התיכון.
- לשמר את הזהות ההיסטורית והתרבותית של הארכיטקטורה הים תיכונית.
- ליצור סינרגיה ורשת רב-לאומית של מומחים במגוון השטחים של שיקום ותחזוקת מבנים.

 
קהלי היעד:
- פוליטיקאים ומומחים מגופים ממשלתיים, אזוריים ומקומיים.
- סוכנים של שיקום ותחזוקה.
- אנשי מקצוע: בנאים, אומנים, אקדמאים ויצרנים.
- משתמשים, דיירים של ארכיטקטורה מסורתית.

 
תוצאות מצופות:
- ליצור גוף ידע בנושא שיקום ותחזוקה של ארכיטקטורה מסורתית, המתמחה בנושאי חקיקה, ניהול וטכניקות שיקום.
- למסד את השימוש במתודולוגיה רב-תחומית לשיקום ותחזוקה ברת-קיימא למבנים.
- להכשיר מומחים לשיקום, ליישם מתודולוגיה מוצעת וליצור התמחות בתחום שיקום הארכיטקטורה המסורתית.
- להקים ארבעה פיילוטים בכוונה להבטיח הכשרה מעשית למומחים.
- לארגן פעילויות הכשרה, הפצה ושיח בענייני שיקום ותחזוקה.
- להפיק ולהפיץ פרסומים בנושאי שיקום ותחזוקת מבנים בקטגוריה של ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית.

ניהול שיקום אורבני
היעד של רשת המומחים בפרויקט הוא לשרטט את המתודולוגיה והאמצעים ליישום האסטרטגיה לניהול שיקום אורבני.

 
הבניית מתודולוגיית שיקום
המומחים השותפים פיתחו מתודולוגיה וזיהו אמצעים מתוך כוונה לשפר את פעולות השיקום במבנים.

 
התנסויות בשיקום אורבני ושיקום מבנים
רשת המומחים פועלת לזיהוי ולתיעוד התנסויות בשיקום אורבני ובשיקום מבנים. היעד הוא ליצור מאגר מידע שמראה פרויקטי שיקום באגן הים התיכון.

 
כנסים וסמינרים
סימפוזיון "שיקום ארכיטקטורה ים תיכונית מסורתית". מרסיי, צרפת ספטמבר 2005.
סמינר "שיקום נוף אורבני". לפקרה – ניקוסיה, קפריסין נובמבר 2005.
סמינר "שיקום ובעלי מלאכות". קהיר, מצרים פברואר 2006.
סמינר "שיקום ופעולה חברתית". מרקש, מרוקו מרץ-אפריל 2006.
סמינר "שיקום ותיירות ברת-קיימא". קיירון, תוניס יוני 2006.
כנס "ארכיטקטורה ים-תיכונית מסורתית, הווה ועתיד". ברצלונה, ספרד יולי 2007.

 

-------------------------------------------------------------------------
 
הגופים השותפים ובעלי התפקידים בארץ
 
רשות העתיקות, המועצה לשימור אתרים
מנהלי הפרויקט: יעקב שפר (2005-2004) מיכאל כהן (2007-2006), רשות העתיקות
מתאמת הפרויקט: יעל פורמן-נעמן, רשות העתיקות
משתתפי סדנאות: ד"ר אבי מוסרי, אבי פרץ, אדר' רם שואף, ענת ארז, אדר' פרנסין דוידי, אדר' טל אייל.
שותפים לארגון כנס רהבימד ישראל: רשות העתיקות, המועצה לשימור אתרים, המועצה המקומית דיר חנא.

 
באתר האינטרנט של הפרויקט מצוי מידע רב על הפעילויות השונות, כולל עלונים ופרסומים שונים שהופצו במהלכו, בעתיד יועלה בו בסיס המידע על פרויקטי שיקום שונים במדינות השותפות ברהבימד.
 
 
נובמבר 2006.

site built by tetitu
 קרדיט