> הורדת קובץ (PDF 3.6mb) באנגלית
 
המרכז הבינלאומי לשימור ע"ש העיר רומא, עכו העתיקה
 "Saving the Stones: Practical Conservation Training Internship"

2010