spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


כנסים וסדנאות


הכינוס הארצי לשימור מורשת התרבות בישראל, 2012–2018

הכינוס הארצי ה-4 לשימור מורשת התרבות, 2018

הכינוס הארצי ה-2 לשימור מורשת התרבות - מאמרי הכינוס

הכינוס הארצי ה-3 לשימור מורשת התרבות, 2016

הכינוס הארצי ה-2 לשימור מורשת התרבות, 2014

הכינוס הארצי ה-1 לשימור מורשת התרבות, 2012
כינוס ארצי - בזכות המקום, 2010


כלים לניהול המורשת ולשימורה ברשויות המקומיות

ב-16 בנובמבר 2010 התקיים במוזיאון מכון איילון ברחובות כינוס ארצי שעניינו "בזכות המקום - כלים לניהול המורשת ולשימורה ברשויות המקומיות". הכינוס שהתאפשר הודות לשיתוף פעולה מבורך בין לרשות העתיקות, מינהל התכנון, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ומפעם השרון, נערך בחסות הועד הישראלי לאונסקו.
בכינוס השתתפו כ-120 נציגים של רשויות מקומיות ושל גופי השימור והתכנון, וכן אדריכלים, סטודנטים ואנשים פרטיים.

הרציונל: התכנון ברמה המקומית הוא הנושא העיקרי באחריות לשימור המורשת האדריכלית בישראל. נוכח מדיניות מינהל התכנון, המקדם את נושא השימור ומסדירו מחד, ונוכח הפעילות הגוברת של גופי השימור בשטח מאידך, זוהה הצורך לבסס את הידע בשימור ואת מנגנוניו בקרב בעלי תפקידים רלוונטיים ברשויות המקומיות.

מטרות הכינוס בהתאם היו:
1. לחזק את המודעות לתרומה של המורשת הבנויה לעושרו התרבותי של מרחב התכנון.
2. להטמיע את הידע ואת הכלים המקצועיים המקובלים כיום לניהול המורשת הבנויה ולשימורה.

הדוברים בכינוס:
עו"ד צבי האוזר, מזכיר הממשלה

עומרי שלמון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל      
דב אלבוים, סופר ומרצה: בזכות המקום 
אדר' יעל סיון גייסט, משרד הפנים - מינהל התכנון: ניהול המורשת הבנויה ברשויות ושימורה 
יעל אלף (רשות העתיקות) ואדר' ליבנה שואף-רונן: מסקר אורבני לרשימת השימור
אדר' וליד כרכבי (היחידה לשימור, עיריית חיפה): מתיעוד ותכנון השימור לביצוע, מקרי מבחן
אדר' ירמי הופמן (ראש המחלקה לשימור, עיריית תל אביב-יפו): בין הפטיש לסתת - יחידת השימור העירונית ותפקידיה 
אדר' עליזה ארנס ; אדר' סיגי ב.בארי (משרד הפנים - לשכת התכנון מחוז ירושלים): מסמך העיר ההיסטורית בירושלים       
נירית קורן לורנס (רשות העתיקות): קהילה משמרת
טל בן-נון (המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל): שת"פ בין הרשות המקומית לגופי השימור
רענן כסלו (ראש מינהל שימור ברשות העתיקות): תפיסת השימור הכוללת במרחב התכנון 
קובי הס (מנהל מפעם השרון): הנחיה.

> הורדת קובץ תכנית  (PDF 1.8mb)   


"אוגדן שימור" שהוכן עבור משתתפי הכינוס כולל את המסמכים הבאים:
1. גופי השימור בישראל        
2. 
האמנה הישראלית לשימור, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל   
3. חקיקה
     א. 
התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה

4. מרכיבי השימור בהליכי התכנון         
5. הנחיות מינהל התכנון
     א. 
כרטיס סקר (טיוטא)        
     ב. 
תיעוד מקדים ותיק תיעוד        
6. 
מילון מונחים כלליים בשימור, רשות העתיקות והועד הישראלי לאונסקו       
7. אמנות שימור בינלאומיות
     א. 
אמנה בין לאומית לשימור ושיקום מונומנטים ואתרים - אמנת ונציה 1964  
     ב. 
האמנה למורשת עולמית 1972        
     ג. 
האמנה לשימור ערים ואזורים היסטוריים - אמנת וושינגטון 1987    
     ד. 
אמנה להגנה ולניהול המורשת הארכיאולוגית - אמנת לוזאן 1990  
     ה. 
מסמך נארה בנושא האותנטיות 1994      
     ו. 
עקרונות לתיעוד מונומנטים , מכלולי מבנים ואתרים 1996    
     ז. 
אמנת בורה עבור מקומות בעלי משמעות וחשיבות תרבותית 1999

8. שימור צמחיה
     א. אלמליח דני. הצמחייה ומימד הזמן. הרצאה בכנס שימור "נוף בעיר הלבנה ובאתרי מורשת עירונית". ינואר 2009   
     ב. הדר-גבאי רקפת. תהליכים ועקרונות שמירת ושימור עצים. עיריית ירושלים. 2010.       

> הורדת קובץ אוגדן מלא  (PDF 5.5mb)   
 
צוות ההיגוי: יעל פורמן-נעמן (רשות העתיקות); יעל סיון-גייסט (מינהל התכנון); חומי נובנשטרן (המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל); קובי הס וניצה הרפז (מפעם השרון).

 
 

site built by tetitu
 קרדיט