spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


תכנית הכשרה מעשית והתעדה בשימור


רשימת נושאי תעודה המוכרים כמשמרי המורשת הבנויה

קול קורא למשמרים ותיקים בתחום המורשת הבנויה, 2014

קול קורא להגשת מועמדות, 2014

כנס סיום מחזור א' - הזמנה

כנס סיום מחזור א' - תמונות

כנס סיום מחזור א' - דברים על ול-גיורא ויעקב

כנס סיום מחזור א' - שימור בעולם תחרותי

קול קורא להגשת מועמדות, 2015

תכנית הכשרה מעשית למשמרי המורשת הבנויה
כנס סיום מחזור ב' - הזמנה


 

 
 

site built by tetitu
 קרדיט