spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


מילוני מונחים


מילון מונחים מאויר לתיעוד גרפי של רצפות פסיפס באתרן (2003)

מילון מונחים בשימור המורשת הבנויה (2009)
מילון מונחים מאויר לדפוסי בליה של אבן (2008)


 
מילון מונחים מאויר לדפוסי בליה של אבן
איקומוס, המועצה הבין-לאומית למונומנטים ואתרים
הוועדה המדעית הבינלאומית לאבן
גרסה אנגלית עברית
 
תרגום והתאמה לעברית (2018)
יעל אלף
 
עימוד לפורמט המילון
ורד מתתיהו
 
התרגום רואה אור בעברית באדיבות מינהל שימור ברשות העתיקות
 
ISBN : 978-2-918086-00-0
EAN : 9782918086000 
 

הוועדה המדעית הבין-לאומית של איקומוס לאבן (ISCS) היא במה לחילופי ניסיון, רעיונות, וידע בנושא שימור אבן. מטרתה לסייע בפרסום, הפצה והצגה של סקירות עדכניות בסוגיות שהוגדרו מראש. הנגשה של מידע מדעי לבעלי המקצוע בתחום הוא בין המטרות העיקריות של חברי הוועדה. טרמינולוגיה מבולבלת במחקרים על בליית אבן ושימורה, מובילה לבעיות תקשורת בין מדענים, משמרים ובעלי מקצוע נוספים. בהקשר זה, חשיבות רבה ליצירת שפה משותפת. כאשר ניתן להראות דפוסי בליה, לכנותם ולהסבירם, אזי ניתן לזהותם, ולהשוות אותם עם תופעות דומות בצורה מדויקת יותר במחקרים נוספים. מילון המונחים של ISCS מבוסס על בחינה מדוקדקת של מילוני מונחים קיימים באנגלית. הוא כלי חשוב לשיח המדעי על תופעות בליה ועל תהליכי בליה. רשימת המונחים היא בסיס מצוין ללמידה על בליית אבן. היא לא באה להחליף מילונים המבוססים על שפת מקור שאינה אנגלית, והעשויים ברובם בסטנדרט גבוה. כנשיא איקומוס ברצוני לברך את הוועדה המדעית הבין-לאומית לאבן ואת נשיאתה ורוניק ורגס-בלמין על תוצאותיהן של שנות מחקר המוצגות בפרסום זה. שימור האבן הוא נושא מכריע בחשיבותו בשימור מונומנטים, רבות מהוועדות הלאומיות מסביב לעולם מקוות לקבל ייעוץ ועזרה ממומחים המכירים שיטות מסורתיות ומודרניות לשימור. מילון המונחים המאויר על דפוסי בליה של אבן מניח מצע מגוון לאפשרויות מעשיות. אנו מקווים כי לאחר פרסומו באנגלית ובצרפתית יתורגם המילון לשפות נוספות. לנוכח הבליה המואצת של מונומנטים מאבן ברחבי העולם זו תרומה מצוינת שתקדם את שיתוף הפעולה הבין-לאומי שהוא כה חשוב בתחום זה.
 
פרופ. ד"ר מיכאל פצט, נשיא איקומוס
 
 
 

site built by tetitu
 קרדיט