ב-27 במרץ 2007 התקיים כנס ארצי בנושא שיקום ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית. הכנס נערך בדיר חנא כחלק מפרויקט רהבימד (REHABIMED) של תוכנית יורומד (EUROMED) שיזמה הקהילה האירופית. מטרת הפרויקט בכלל והכנס בפרט היתה להעלות את המודעות בקרב אנשי המקצוע, מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות וגם בקרב בעליה של נכסי מורשת זו והתושבים.

מיזמי הקהילה האירופית פותחים בפנינו חלון הזדמנויות לעיסוק בנושאים שלהם גוון וערך תרבותי, ובהם שימורה של מורשת התרבות. נושא זה נדחק לשולי העשייה בשל מאפייני התפתחות המרחב הישראלי, סדרי העדיפויות של קובעי המדיניות מחד גיסא וחוסר מודעות והעדר משאבים של בעלי הנכסים מאידך גיסא. הודות לעיסוק בינלאומי בשימור מורשת התרבות, הולך ותופס הנושא את מקומו בתודעה הציבורית.

קיומו של כנס בנושא שיקום המורשת הים תיכונית איננו מובן מאליו. בחרנו לקיים את הכנס בדיר חנא, המייצגת עבורנו את הקהילה הנשאית העיקרית של המורשת הים תיכונית – הקהילה הערבית בישראל. הגלעין ההיסטורי של הכפר, כמו גלעיני יישוב נוספים בגליל, הוא דוגמה חיה למסורת הבנייה הים תיכונית שמשקפת את מורכבות השימור והאתגרים בשיקומה של מורשת זו.

לשיטתו של פרויקט רהבימד, אין השיקום מצטמצם להתערבות פיסית במבנה, בשכונה, או במרקם העירוני, אלא הוא כולל באותה רמת חשיבות גם התייחסות להיבטי השיקום החברתי, הכלכלי והסביבתי. גישה כוללת מעין זו מאפשרת מהלך שיקום בר קיימא.
נוסף להעלאת המודעות, ביקשנו באמצעות הכנס לתרום ליצירת תשתית קולגיאלית של אנשי המקצוע, מקבלי ההחלטות ובעלי העניין, וליצור קרש קפיצה להמשך שיתוף פעולה חוצה גבולות ומחיצות תרבותיים, הרבה מעבר לאורך חייו הקצרים של פרויקט רהבימד.
העיסוק העכשווי במגוון מורשת התרבות, ובתוך כך בשיקום מורשת הבנייה המסורתית, יכול לשמש נדבך בכינון שיתוף הפעולה בין המגזרים בארץ, במגמה ליצור מרחב של כבוד ואחווה בין קהילות שונות. אנו תקווה כי הכנס עשה ולו במעט לקידום מגמה זו.

 
קובץ תכנית הכנס להורדה
 
תודות. להצלחת הכנס היו שותפים רבים ואנו מבקשים להודות לכולם:
בראש ובראשונה לראש המועצה המקומית דיר חנא, מר חוסיין סמיר על ההירתמות לארוח הכנס ועל קבלת הפנים החמה. תודתנו נתונה לאחמד חוסיין, נאסר חלאילי ואמין ענבתאוי שעשו מלאכתם במסירות ובשיתוף פעולה מעורר התפעלות.
למכובדים שתרמו בהשתתפותם להצלחתו של הכנס: כבוד השר ראלב מג'דלה, מר שוקה דורפמן - מנהל רשות העתיקות, מר יוסי פלדמן - מנכ"ל המועצה לשימור אתרים, מר משה דוידוביץ - מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל, ומר ג'אנמתיאו ארנה (GIANMATTEO ARENA) - נציג הקהילה האירופית בישראל.
לארגונים שחברו יחד לתכנון וארגון יום העיון: רשות העתיקות – תחום שימור, המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות, עמותת ג'פרא והרשות לפיתוח הגליל.
תודה מיוחדת לעמיתינו יעל סיון-גייסט ושמעון צפריר מהמועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות, לפרופ' ראסם ח'מאיסי איש אוניברסיטת חיפה ומייסד עמותת ג'פרא שעזר בהיגוי הכנס ובעריכת החוברת, למר ראפע אבו ריא שהדריך את באי הכנס בכפר וכמובן לנשות דיר חנא שתיבלו את הכנס במטעמי המטבח המסורתי.

 
מיכאל כהן    יעל נעמן 
רשות העתיקות - מנהלי פרויקט רהבימד בישראל