הכנס בדיר חנא שהעלה את נושא שיקום הארכיטקטורה המסורתית הים תיכונית היה אחד מהתועלות המקומיות החשובות של השתתפותנו בפרויקט רהבימד. חשיבותו של ארוע שכזה טמון בהכרה כי השימור והשיקום של מורשות העבר עובר דרך מגוון הקהילות והאוכלוסיות החיות במקום.

רשות העתיקות באמצעות תחום שימור, הרחיבה בשנים האחרונות את מעורבותה בטיפול במורשת המסורתית הבנויה על גווניה השונים, מתוך הכרה במגוון התרבויות שחיו בארץ והשאירו בה את חותמן ומתוך הכרה כי היכולת לשמר לאורך זמן את מורשות העבר מותנית בתפיסה רחבה וכוללת היוצרת ממשקים בין-תחומיים. אנו עומדים כיום בראשיתה של דרך רוויה באתגרים לקראת שיקום ושימור הבנייה הים תיכונית בארץ.

הכרה זו הובילה אותנו לשותפות במספר פרויקטים בינלאומיים, כדוגמת: דלתא - פיתוח מערכת תרבותית אזורית, טמפר - תכניות ממשק לאתרים פרהיסטוריים, רהבימד ועוד.
הצלחת שיקומה של הארכיטקטורה המסורתית תלויה באיזון העדין שבין התועלות החברתיות שבשימור לבין צורכי היום יום של דייריה ומשתמשיה ולבין שאיפותיהם של יזמים. מעבר לפעולת השיקום המיידית, עומדת שאלת היכולת לתחזק את המבנה/האתר לאורך זמן. האתגרים הם מורכבים ומגוונים, מעבר להתערבות הפיסית כולל השיקום היבטים חברתיים וכלכליים. הצלחת השיקום מותנית בשיתוף פעולה רחב בין הגורמים השונים, שיקול דעת, רגישות פתיחות ונכונות לתהליך.

האתגר העיקרי העומד לפתחנו כיום הוא העלאת המודעות לשימור מגוון מורשת התרבות בקרב הקהילות השונות החיות בארץ כמו גם בקרב בעלי המקצוע, קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות. הכנס הנוכחי הוא דוגמא לפעולה שכזו.

תודות
אני מבקש להודות מעל במה זו לכל השותפים שנטלו חלק ביום העיון. אני מבקש להודות למיכאל כהן ויעל נעמן על  ניהול והובלת פרויקט רהבימד ומביע תקווה כי הוא אכן ישמש מנוף להעלאת הנושא לסדר היום הציבורי.