spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


שיקום ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית, כנס דיר חנא


מבוא - כנס דיר חנא בנושא שיקום ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית

תוכן עניינים

ברכת ראש המועצה המקומית דיר חנא

דבר מנהל תחום שימור ברשות העתיקות

פרויקט רהבימד - שיקום ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית, 2004 – 2007

"שיקום ונוף" - סמינר לפקרה (Lefkara), קפריסין

"שימור ומלאכות מסורתיות" – סמינר קהיר

"שיקום ופעולה חברתית" - סמינר מרקש, מרוקו

רשימות על היבטי השיקום הפיזי

שיקום חברתי – בין הרשויות לבין האזרח: המקרה של עכו

חסמים בפני שיקום המורשת הערבית הבנויה בישראל

עכו העתיקה - פיילוט שיקום מבני מגורים בגוש 10

הדר הכרמל - החייאה עירונית, שימור וקהילה

דיר חנא – הגלעין ההיסטורי של הכפר
השיקום מהיבט כלכלי – תיירותי
אילן בן יוסף


שיקום מסורת הבניה הים תיכונית מורכב ממשולש משולב של שיקום פיסי, חברתי וכלכלי-תיירותי שתלויים ומשלימים אחד את השני. סקירה זו תציג נקודות עיקריות של היבטי השיקום הכלכלי-תיירותי בתכנון ובשיקום.

לשיקום ארכיטקטורה מסורתית יש תרומה כלכלית המתבטאת במספר אופנים:
1. עלייה בביקוש ובערך הנכס/ים המשוקמ/ים.
2. עליית ביקושים וערך נכסים ברחוב/בשכונה/ברובע.
3. עליית ביקושים וערך נכסים ביישוב/בעיר.
4. משיכת השקעות ופעילויות יזמיות-עיסקיות חדשות המחזקות את הכלכלה והרווחה באיזור המשוקם.
5. משיכת אוכלוסיה 'יכולתנית' יותר המחזקת את הכלכלה והרווחה.
6. משיכת תיירות המחזקת את הכלכלה והרווחה.
7. שיפור חברתי-תודעתי-חינוכי המצמצם תופעות שליליות בקהילה, מחשק ומאריך את תוחלת הקביעות של התושבים (מצמצם זמניות/ארעיות) ומפנה אנרגיות והשראות לתרבות וקידמה.

כל אלו ניתנים למדידה וניתוח של יחסי תועלת - עלות להשקעות ציבוריות ופרטיות. לעומתם עומדים נתונים שהם קשים למדידה וניתוח כמותי:
8. שיפור תדמיתי כלפי פנים - המשפיע בין היתר על גיבוש הזהות ועל איכות הדימוי העצמי של האוכלוסייה, המוראל והנאמנות שלה למקום.
9. שיפור תדמיתי כלפי חוץ – המשפיע בין היתר על מקבלי ההחלטות ברשויות ובממשל ומדרבן אותם להיטיב עם המקום בתקציבים, בתכנון ובהשקעה בפרויקטים.


אין להסתפק בהערכות של התרומה הכלכלית של שיקום מקום מסוים, קיים צורך להשוות אותה לחלופות רלוונטיות, לדוגמא (מספרים מייצגים סדרי גודל להמחשה בלבד):
 
חלופה שיקום שחזורי שיקום-בינוי
(הגדלה ותוספת
מבנים)
פינוי-בינוי
עלות 1 מיליון 2 מיליון 4 מיליון
תרומה 2 מיליון 5 מיליון 8 מיליון
יחס תועלת/עלות* 2 2.5 2

חלופה שיקום שחזורי
כולל שינוי יעוד לתכליות משולבות
שיקום-בינוי
(הגדלה ותוספת מבנים) כולל שינוי יעוד לתכליות משולבות
פינוי-בינוי
כולל שינוי יעוד לתכליות משולבות
עלות 1 מיליון 2 מיליון 4 מיליון
תרומה 3 מיליון 10 מיליון 10 מיליון
יחס תועלת/עלות* 3 5 2.5
* ככל שהפרמטר של יחס תועלת - עלות גבוה יותר הכדאיות גבוהה יותר.


המשמעות והתרומה של שיקום ארכיטקטורה מסורתית לתיירות תלוי במספר גורמים ובהם:
1. היקף השיקום. שיקום מבנה יחיד, קטע קצר של רחוב או פינה קטנה ברובע אינו מספיק למשיכה משמעותית וקבועה של תיירים.
2. הייחוד הארכיטקטוני ועוצמתו החזותית.
3. איכות השיקום מבחינה חזותית, הן של החוץ והן של הפנים.
4. קסם ואווירה של המקום: איכויות וייחוד שכמעט לא ניתן ליצור מאין!
5. ניקיון וטיפוח סביבתי.
6. נגישות פסיכולוגית, פיזית ותחבורתית לתנועת התיירות, בעיקר ביחס למרכזים מחוללי ביקושים.
7. פתיחות ונכונות הקהילה לקלוט תיירים, הסברת פנים ורצון לארח.
8. החייאת המקום בהיצע מגוון של פעילויות, אירועים ושירותי תיירות. מקום המשמש מגורים בלבד אינו מושך לתיירים.
9. בטיחות, חניה, עבירות ונוחות במקום עצמו.
10. קיומם של עזרי התמצאות: שילוט, סימון, מיפוי וכדומה.
11. חוק וסדר, ביטחון בתדמית, בתחושה ובפועל.
12. יחסי ציבור ושיווק.

התרומה הכלכלית הפוטנציאלית מתיירות באזור של שיקום ארכיטקטורה מסורתית יכולה להיות בהכללה ברמות שונות:

- התרומה הגדולה ביותר: סטנדרט גבוה של אכסון תיירותי משולב הסעדה, מסחר איכותי תפנוקי ספא ובילויים יוקרתיים (הימורים), כנסים.

 
- תרומה בינונית: מסחר תיירותי, בילויים ברמה גבוהה, הסעדה איכותית, מרפא הוליסטי.

- תרומה נמוכה: סטנדרט נמוך של אכסון, מופעים ומועדונים עממיים, ספורט, מוזיאונים, תערוכות, עלייה לרגל.

לשאלה איזה סל של שירותי תיירות יתפתח במקום משוקם? התשובה תקבע בעיקר על ידי תכנית בנין עיר. תכנית זו משקפת את מדיניות רשויות התכנון והממשל, ובעקבותיהם את התנהלותם של בעלי הנכסים, הרשות המקומית והקהילה המקומית. בנוסף, רמת שירותי התיירות שיתפתחו במקום משוקם יקבע על ידי תמהיל היזמים (בעלי נכסים וחוכרים), בצרוף של אופנה, מזל/מקריות, גובה הארנונה והקפדת אכיפה של תקני רישוי עסקים.

כוח משיכה של עסקי תיירות באזור משוקם (סדרי גודל להמחשה כמותית בלבד):

  שטח מקורה מבקרים בשעת שיא מבקרים ביום שיא מבקרים ביום שפל מבקרים בשנה
עסק קטן 50 מ"ר 20 150 10 5,000
עסק בינוני 200 מ"ר 100 750 50 15,000
עסק גדול 1000 מ"ר 250 2,000 200 25,000
עסק ענק 2500 מ"ר 500 4,000 400 50,000
מתחם עסקים 10,000 מ"ר 1,000 8,000 1,000 75,000
 
השקעה ותרומה כלכלית של שיקום במימוש תיירותי (סדרי גודל להמחשה בלבד):

  מבנה יחיד קבוצת מבנים רחוב/מתחם רובע/כפר/עיירה
השקעה בשיקום 0.25 מיליון $ 2 מיליון $ 25 מיליון $ 100 מיליון $
ביקוש שנתי 5,000 מבקרים 50,000< 75,000< 150,000<
משך שהות 0.5 שעה< 1 שעה< 2 שעות< 12 שעות<
פידיון ממבקר 5 $< 10 $< 20 $< 40 $<
פידיון שנתי 25,000 $< 250,000 $< מיליון $< 4 מיליון $<
תעסוקה 2< 20< 200< 500<
מכפיל* 1.1 1.2 1.3 1.4
* המכפיל הוא מקדם כלכלי בו מכפילים את ההכנסות הישירות (הפידיון בקופת האתר), כדי לקבל את התרומה הכלכלית הכוללת של האתר/הפרויקט ליישוב/לאיזור/למדינה; התרומה הכוללת ברמת היישוב/האיזור/המדינה מורכבת מהתרומה הישירה בקופת האתר, ומהתרומה העקיפה מחוץ לאתר: חלק מהכסף שנכנס לקופת האתר משמש לתשלום מסים, עבודה, אספקה ושירותים חיצוניים ועל ידי כך 'מתגלגל' ומניע שרשרות של תרומות משניות, שלישוניות וכו'; המכפילים המוצגים בטבלה הנ"ל מתייחסים רק למשק הכלכלי של היישוב בו ממוקם.
 
 

site built by tetitu
 קרדיט